História Klubu

Športové odvetvie karate ,ktoré vzniklo na tradíciách starých bojových umení národov Ázie, zaznamenalo búrlivý rozvoj najmä po II. svetovej vojne. Pôvodný boj života na smrť bol postupným vývojom zmenený  na športový zápas s oficiálne ustanovenými pravidlami. EUK Európska únia karate, bola založená v roku 1965. Svetovej únia  karate WUKO, dnes WKF bola založená v r. 1970.Karate je športom pre všetky vekové skupiny mužov i žien.Po obsahovej stránke je považované za najefektívnejší systém sebaobrany, vychovávajúci k pracovitosti, skromnosti, húževnatosti, a čestnosti. Je jedným z mála úpolových športov, ktoré zaznamenávajú neustály rast popularity a členskej základne.
 
V roku 1974 prišiel do športovej haly Družba v Trnave Tibor Mikuš, v tej dobe poslucháč elektrotechnickej fakulty a člen karate oddielu SVŠT Bratislava. Účelom jeho návštevy v hale boli individuálne tréningy v karate. Zanedlho sa k nemu pridali ďalší Trnavčania a oddieloví kolegovia z SVŠT a to Milan Zvolenský, Vladimír Martinát, František Tillinger a zopár ďalších záujemcov o toto bojové umenie Peter Krištofík, Ján Urbanovský a Peter Šlosár.
 
Tréningy tohto úzkeho kruhu bývali vo večerných hodinách cez voľné soboty a nedele v športovej hale, alebo v prírode. Tréningy viedli Tibor Mikuš a Milan Zvolenský. Nakoľko záujem o karate v Trnave rástol, rozhodol sa tandem Mikuš, Zvolenský o založení  oddielu karate. Pri realizácii tejto myšlienky sa k nim pridal Peter Krištofík.
 
Oddiel vznikol v roku 1977 bol samostatný, nepatril pod žiadnu telovýchovnú jednotu, čo bolo na tú dobu rarita. Oddiel trénoval v  priestoroch ŠH Družba a jeho trénermi boli Ing. Tibor Mikuš a Ing. Milan Zvolenský. Ochrannú ruku nad týmto oddielom držal Ján Krištofík, vedúci ŠH Družba, ktorý sa snažil oddielu pomôcť aj administratívno-právne, pretože bolo jasné, že takýto samostatný oddiel nemôže podľa smerníc ČSZTV existovať. Nebola to jednoduchá záležitosť nájsť vhodnú TJ, ktorá by tento oddiel začlenila. Niektorí funkcionári trnavských TJ mali na tento mladý šport svojský názor. Nakoniec sa našla potrebná pomoc a pochopenie u riaditeľa výrobného podniku Slovšport Trnava, pána Alojza Vékonyho. Po mnohých diskusiách medzi vedením podniku a Jánom Krištofíkom a Ing.Tiborom Mikušom, ktorí zastupovali záujmy karate oddielu došlo k vzájomnej dohode. Po odsúhlasení telovýchovnými orgánmi bola založená TJ Slovšport Trnava. Dňa 22. júna 1979 začala svoju činnosť ustanovujúcou schôdzou. Návrh činnosti TJ Slovšport vychádzal zo súladu potrieb telovýchovného vyžitia pracujúcich podniku a potrieb vykonávať síce atraktívne, ale nenáročné športy v rámci nášho mesta. Prvý výbor TJ pod vedením pána Alojza Vékonyho navrhol zriadiť aj skupinu výkonnostných športov s oddielmi volejbalu žien a karate mužov i žien. Práve tieto dva oddiely sa už v dobe vzniku TJ výrazne podieľali svojou výkonnosťou na dobrom mene novovzniknutej TJ.
 
O tom , že karatisti  boli už v tom čase dobrými organizátormi niet pochýb.V decembri 1979 úspešne usporiadali M-ČSSRv karate jednotlivcov. Pod vedením Ing. Mikuša sa  A družstvo prebojovalo v roku 1983 do vtedajšej najvyššej súťaže Slovenskej národnej ligy karate. V roku 1986 pri založení celoštátnej súťaže v ČSSR postupuje družstvo do Československej ligy karate .Rok na to si Mikušovci vybojovali prvý titul  Majstra ČSSR. V roku 1988 si na domácej pôde tento titul úspešne obhájili.
 
Úspechy oddielu sú však hodnotené najmä z úspešného účinkovania jeho pretekárov v jednotlivých súťažiach. Náš oddiel najviac preslávili členovia A družstva ziskom troch titulov  Majster ČSSR v karate kumite  družstiev . Sú to: Milan Gašparovič, Miroslav Cisár, Vladimír Hadar, Eduard Dinič, Štefan Ambruš, Jozef Homola, Vladimír Mosný, Attila Garamszeghy, Štefan Kováč a všetci z nich sú držiteľmi významných ocenení aj v rôznych súťažiach jednotlivcov ako sú – Majstrovstvá SSR a ČSSR, Akademické majstrovstvá SSR a ČSSR, Grand Prix a iné turnaje u nás a v zahraničí. V juniorských kategóriách urobil dobré meno oddielu Boris Zvolenský   2 násobný  Majster  SSR a  posledný Majster ČSSR v juniorskej kategórií do 65 kg. Karate je športom aj dievčat. Renáta Križánková- Gašparovičová členka nášho klubu ,ako prvá žena v histórii slovenského karate reprezentovala Československo v kumite žien v roku 1986 na Svetovom pohári karate v Budapešti a na M-Európy juniorov a žien v Paríži.
 
Najkrajší darček   k desiatim narodeninám klubu   si dali sami pretekári klubu dňa 3.6.1989 ,kedy sa ako prví v ČSSR  stali majstri Európy  klubových družstiev v Bratislave ,pred vypredaným hľadiskom v ktorom sa tiesnilo 4500 divákov a na celodennom programe defilovalo 306 borcov z trinástich štátov. Cestu európskym trónom pod vedením trénera Majstra športu Ing. Tibora Mikuša dláždilo osem hrdinov: Milan Gašparovič, Eduard Dinič, Štefan Ambruš, Vladimír Hadar, Milan Oravec hosťujúci z Rapidu BA, Jozef Kasaj hosťujúci zo ZZO Čadca, a deväťnásťročný Boris Zvolenský toho času piaty z M-Európy juniorov vo Francúzku. Pred blížiacimi sa voľbami do vedenia TJ v marci 1989 sa športovci všetkých troch oddielov karate, tenisu a turistiky dohodli,že po starom už to jednoducho ísť nemôže.
 
Do vedenia TJ sa dostali tí, ktorí už aj predtým prakticky ju 5 rokov viedli.  ll-členný výbor pod vedením Majstra športu Ing. Tibora Mikuša sa napokon rozhodol dňa 31.3.1990 oddeliť TJ od podniku .V máji sa vrátil jeden zo zakladajúcich členov oddielu Peter Krištofík  a prevzal funkciu sekretára klubu .Po skončení súťažného obdobia prišli karatisti s návrhom  vytvoriť si samostatný oddiel pod názvom Karate klub Slovšport Trnava .
14.júna 1990 boli valným zhromaždením odsúhlasené stanovy a  9.7.1990 boli karatisti pod týmto názvom zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 
Prvý výbor oddielu karate Slovšport Trnava pre rok 1979:
Predseda: Ing. Zvolenský Milan
Podpredseda: Krištofík Peter
Tajomník: Ing. Čambál Eduard
Tréner: Ing. Mikuš Tibor
 
Pol. vých. refer.: Horvát Rudolf
Hospodár: Dobiš Augustín
Org. prop prac.: Gregor Tomáš
Členovia výboru: Kollár Ján a Veselá Milota
Doplnenie histórie klubu rok 2005 zmena príslušnosti klubu
 
V roku  1990 sa Karate klub Slovšport Trnava  osamostatnil od Telovýchovnej jednoty  TJ Slovšport Trnava . Ako klub   podliehal a členstvom patril do Zväzu karate SÚV  ČSZTV. V tom istom roku aj Zväz karate sa stal právnym subjektom a zmenil svoj názov na Slovenský zväz karate a iných bojových umení. V roku 1990 vytvorili niektorí funkcionári  a zástupcovia   klubov Slovenského zväzu karate novú organizáciu pod názvom Slovenská federácia karate a bojových umení. Náš klub v roku 1990 vstúpil do tejto organizácie, kde predseda nášho klubu Ing. Tibor Mikuš sa stal prezidentom tejto federácie. Klub naďalej zostal členom aj Slovenského zväzu karate a zúčastňoval sa turnajov  poriadaných týmto zväzom. Vo vnútornej štruktúre Slovenského zväzu karate  nastali rozbroje medzi funkcionármi a vedením zväzu a tak sme boli v roku 2002 vylúčený zo Slovenského zväzu karate ako organizácia disidentská ,ktorá nesmie byť členom WKC pretože ju neuznáva svetová organizácia  WKF, ktorej členom je Slovenský zväz karate.
 

Stále bez prestávok  sme ďalej  pokračovali v športovej činnosti Slovenskej federácie a zúčastňovali sme sa všetkých súťaží ,seminárov, školení pre ďalšie vzdelávanie a učenie našich členov a pre funkcie potrebné v klube. Naši pretekári Trnavy boli roky na čele reprezentácie Slovenskej federácie karate, kde dosiahli veľa európskych aj svetových ocenení. Ing. Tibor Mikuš na základe svojho pracovného vyťaženia sa časom vzdal funkcie prezidenta Slovenskej federácie karate a bojových umení ,ale klub pokračoval vo svojej športovej a organizačnej činnosti vo federácii ďalej. K vyvrcholeniu nezhôd ohľadom pretekárskych zmlúv  medzi funkcionármi a pretekármi federácie a Karate klubu Slovšport prišlo v roku 2005 ,kedy sa výbor klubu rozhodol ukončiť všetku činnosť v Slovenskej federácii karate a po písomnom oznámení výstupu klub dal žiadosť naspäť o vstup do Slovenského zväzu karate, kde sa stal od roku 2005 aktívnym a právoplatným členom.

Občianske Združenie

IČO: 30997933
DIČ: 202118142