Športové gymnázium

V roku 1990 došlo k rozdeleniu Gymnázia Jána Hollého v Trnave  na dve časti. Jedna časť  sa na športové gymnázium , škola začala transformovať v roku 1997 , keď vznikla prvá športová trieda. Oficiálny štatút športového gymnázia v Trnave má od 1.9.1998 a patrí pod správu TTSK. V súčasnosti je športové gymnázium osemročné a štvorročné ,   a všeobecné gymnázium štvorročné. Na začiatku sa športové gymnázium zameralo na individuálne športy. Kmeňovými sa stali atletika, plávanie, džudo a gymnastika. Postupne k nim pribudli streľba, karate v roku 2003 , jazdectvo, rýchlokorčuľovanie a tenis. Od školského roka 2005/2006 pribudli aj kolektívne športy futbal, hokej, hádzaná a basketbal. Športové gymnázium má okrem telocvične vlastný vonkajší  areál s tartanovou dráhou, umelým povrchom a posilňovňu. Vedenie školy každý rok vyhlasuje anketu Najlepší športovec roka, ktorá bola založená v roku 2001 a hlasovať majú možnosť tréneri, profesori a študenti. V tejto ankete sa po dva roky umiestnil aj pretekár karate klubu Slovšport Trnava Martin Žilinský. Každý rok ponúka ŠG širokú paletu športov pre všetkých talentovaných mladých ľudí. Prijímacie pohovory pre športovcov sa skladajú z praktických talentových skúšok a psychodiagnostického testu. Športové gymnázium pre svojich študentov ponúka aj možnosť internátu v priestoroch svojej školy. Športovému gymnáziu v Trnave bol 24. septembra 2008 prepožičaný čestný názov Športové gymnázium Jozefa Herdu. Podnet a iniciátorom bol Trnavský samosprávny kraj ,ktorý sa snaží, aby ich školy niesli mená po významných rodákoch .Predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš  sa zúčastnil oficiálneho odovzdávania čestného názvu školy. Karate klub Slovšport Trnava  vyjadruje poďakovanie vedeniu školy ŠG  a riaditeľovi Mgr. Jozefovi Jančovičovi za neustálu finančnú a materiálnu pomoc pre študentov športového gymnázia a reprezentantov klubu.

Občianske Združenie

IČO: 30997933
DIČ: 202118142