Nábor

NÁBOR nových členov organizujeme pravidelne každý rok , začíname v septembri tak ako začína nový školský rok v Mestskej športovej hale, kde trénujeme 3x týždenne (pondelok, streda, piatok) až do júna budúceho roku, kedy je nábor nových členov ukončený skúškou technickej vyspelosti. Dlhoročne sa náboru venujú tréneri Jozef Radványi, Jozef Žitňanský a  Andrea Páleníková. Nových členov nevyberáme je vítaný každý kto má záujem a prihlásiť sa môžu aj počas celého školského roka.

Občianske Združenie

IČO: 30997933
DIČ: 202118142