Karate Klub
Slovšport Trnava
Naša história
začína od roku 1990
Predošlé
Ďalšie

Aktuality:

O Klube Slovšport Trnava

V roku  1990 sa Karate klub Slovšport Trnava  osamostatnil od Telovýchovnej jednoty  TJ Slovšport Trnava . Ako klub   podliehal a členstvom patril do Zväzu karate SÚV  ČSZTV. V tom istom roku aj Zväz karate sa stal právnym subjektom a zmenil svoj názov na Slovenský zväz karate a iných bojových umení. V roku 1990 vytvorili niektorí funkcionári  a zástupcovia   klubov Slovenského zväzu karate novú organizáciu pod názvom Slovenská federácia karate a bojových umení. Náš klub v roku 1990 vstúpil do tejto organizácie, kde predseda nášho klubu Ing. Tibor Mikuš sa stal prezidentom tejto federácie. Klub naďalej zostal členom aj Slovenského zväzu karate a zúčastňoval sa turnajov  poriadaných týmto zväzom. Vo vnútornej štruktúre Slovenského zväzu karate  nastali rozbroje medzi funkcionármi a vedením zväzu a tak sme boli v roku 2002 vylúčený zo Slovenského zväzu karate ako organizácia disidentská ,ktorá nesmie byť členom WKC pretože ju neuznáva svetová organizácia  WKF, ktorej členom je Slovenský zväz karate.

Stále bez prestávok  sme ďalej  pokračovali v športovej činnosti Slovenskej federácie a zúčastňovali sme sa všetkých súťaží ,seminárov, školení pre ďalšie vzdelávanie a učenie našich členov a pre funkcie potrebné v klube. Naši pretekári Trnavy boli roky na čele reprezentácie Slovenskej federácie karate, kde dosiahli veľa európskych aj svetových ocenení. Ing. Tibor Mikuš na základe svojho pracovného vyťaženia sa časom vzdal funkcie prezidenta Slovenskej federácie karate a bojových umení ,ale klub pokračoval vo svojej športovej a organizačnej činnosti vo federácii ďalej. K vyvrcholeniu nezhôd ohľadom pretekárskych zmlúv  medzi funkcionármi a pretekármi federácie a Karate klubu Slovšport prišlo v roku 2005 ,kedy sa výbor klubu rozhodol ukončiť všetku činnosť v Slovenskej federácii karate a po písomnom oznámení výstupu klub dal žiadosť naspäť o vstup do Slovenského zväzu karate, kde sa stal od roku 2005 aktívnym a právoplatným členom .

Podporte nášho zverenca zdieľaním videa

Aktuality Klubu

Karate klub Slovšport Trnava o. z. ponúka možnosť štúdia na Spojenej škole, strednej športovej škole a gymnáziu J. Bottu v Trnave
Viac informácií o možnostiach štúdia nižšie na plagáte

Náš klub sa zúčastní letného karate sústredenia v Tesároch
Ak sa chceš pridať viac info nižšie

3.12.2022 náš klub organizuje Majstrovstvá Slovenska juniorov, dorastencov a mladších dorastencov
Vidíme sa v Mestskej športovej hale v Trnave na Rybníkovej ulici č.15
Súťaž štartuje o 9:00


Nábor karate začína v pondelok 5.9.2022 v mestskej športovej hale o 16:30

Sebaobrana začína v utorok 6.9.2022 o 18:00 taktiež v mestskej športovej hale v Trnave


Tešíme sa na vás

Viac info nižšie na plagátoch

karate-logo.png
Občianske Združenie

IČO: 30997933
DIČ: 202118142